LEAN Office tréning

Business,Developer,Using,Kanban,Board,Framework,On,Laptop,Computer.,Agile

Képzés leírása

A LEAN office módszerek célja a hatékonyságnövelés, minőségjavítás, veszteség- és költségcsökkentés, mely hozzájárul a dolgozói gondolkodásmód pozitív változásához, és a strukturált, eredmény-orientált, fókuszált fejlesztésekben, a csapatmunkában való részvételhez.

A képzés célja, hogy a résztvevő megértse a karcsúsított (LEAN) termelési rendszer filozófiáját és összetevőit, eszközeit és azok kapcsolatrendszerének működését, rendszer szinten alkalmazva az adminisztratív folyamatokban. Az irodai Lean bevezetése előtt, vagy aktuális fejlesztésekor a résztvevő a képzés elvégzése után képes lesz önállóan irodai környezetben Lean projekt elkezdésére és levezetésére.

Képzésünket ismeretek felfrissítésére is ajánljuk.

Képzésünket vállalatához kihelyezett formában, személyesen vagy online szervezzük! Ennek igényléséhez oldalunkon lejjebb görgetve kérje árajánlatunkat!

Tematika

A hagyományos módszerekkel ellentétben a rendszer alulról, illetve felülről építendő egyszerre.

 • LEAN office alapelvek. Vevőszemlélet kialakítása és a tökéletes tranzakciók jelentősége
 • A hagyományos és a LeanKaizen irodai fejlesztési módszerek összehasonlítása. Milyen eredményeket lehet elérni a LeanKaizen alkalmazásával?
 • LeanKaizen eszközök (Kaizen, Kobetsu K, Kaikaku, VSM, 5S, Visual menedzsment, SMED, Poke-Yoke)
 • Értékadás és veszteségek a folyamatokban. Problématudatosság, probléma beazonosítás. A LeanKaizen téma kiválasztásának gyakorlata
 • A változékonyság forrásai és következményei (3Mu). Veszteségfajták (7 Muda). Veszteségstruktúra, annak elemzése és gyakorlata. Veszteség „bejárás”.
 • VSM. Az Értékáram elemzés és modellezés alapjai. A folyamatos áramlás biztosítása. .
 • a folyamatfejlesztés és minőségfejlesztés eszközei
 • A PDCA és DMAIC fejlesztési ciklusok bemutatása
 • a hatékonyság fogalma, jelentősége
 • a probléma definíciója, a problémamegoldás általános lépései
 • témaválasztás
 • jelen helyzet elemzése, célok kitűzése
 • gyökér-okok azonosítása
 • megoldás tervezése és bevezetése
 • az eredményesség ellenőrzése
 • standardizálás, folyamatok szabványosítása
 • reflektálás, prezentációs technikák
 • a csoportos problémamegoldás alkalmazása saját munkahelyünkön egy folyamat javítására
 • a minőségfejlesztés 7 eszközének (7 QC eszköz) alkalmazása adminisztrációs folyamatokban, garancia a veszteségek kivonására,
 • Agilis menedzsment technikák a napi fejlesztésekre és veszteségek kiküszöbölésére

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Középfokú végzettség javasolt

Célcsoport: Le­an és Ka­izen vezetők, Le­an­-Ka­izen ve­ze­tők, ve­ze­tő be­osz­tá­sú­ak­, mű­sza­ki, mi­nő­ség­ügyi ve­ze­tők­, fo­lya­mat­mér­nökök, fo­lya­mat­gaz­dák, és fo­lya­ma­tok fej­lesz­té­sé­vel fog­lal­ko­zó szak­em­be­rek­.

To­váb­bá, nem­csak olyan szak­em­be­rek­nek ja­va­sol­juk, akik az adminisztratív folyamatokban dolgoznak, ha­nem azoknak is, akik­nek mun­ká­ja köz­vet­len ha­tás­sal van a folyamatok működéseire.

Ezt a képzést csak kihelyezett formában szervezzük. Kérje ajánlatunkat!

Ajánlatkérés

Vélemények

A korábbi résztvevők tapasztalatai és visszajelzései segíthetik a képzés minőségének és hatékonyságának felmérésében, valamint abban, hogy reális elvárásokkal vághasson neki a tanulásnak. Ezen vélemények alapján könnyebben dönthet, hogy a képzés megfelelő-e az igényeinek, és megfelelő erőfeszítést tehet a sikeres tanulás érdekében.

Képzéseinket kihelyezett formában is megszervezzük, akár teljes mértékben vállalatra szabva. Amennyiben kihelyezett képzést szeretne, kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók

Elsődleges

Kérjük, először nála érdeklődjön!

por 1024×1024
Pór Valéria
Tréning menedzser
Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six sigma

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

pany 1024×1024
Pány Gabriella
Tréning menedzser
Autóipari képzések, minőségügy

Kapcsolódó képzéseink

Tekintse meg és válasszon hamarosan induló képzéseink közül!

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés