Figyelem, előjelentkezési akció! Most 10% kedvezmény minden 2024-ben induló képzésre. Az akció 2023.12.31-ig érvényes.

LEAN Office tréning

Képzés leírása

A LEAN office módszerek célja a hatékonyságnövelés, minőségjavítás, veszteség és költségcsökkentés, hozzájárul a dolgozói gondolkodásmód pozitív változásához, és a strukturált eredmény-orientált, fókuszált fejlesztésekben, a csapatmunkában való részvételhez.

A képzés célja, hogy a résztvevő megértse a karcsúsított (LEAN) termelési rendszer filozófiáját és összetevőit, eszközeit és azok kapcsolatrendszerének működését, rendszer szinten alkalmazva az adminisztratív folyamatokban. Az irodai Lean bevezetése előtt, vagy aktuális fejlesztésekor a résztvevő a képzés elvégzése után képes lesz önállóan irodai környezetben Lean projekt elkezdésére és levezetésére.

Képzésünket ismeretek felfrissítésére is ajánljuk.

Képzésünket vállalatához kihelyezett formában, személyesen vagy online szervezzük! Ennek igényléséhez oldalunkon lejjebb görgetve kérje árajánlatunkat!

Business,Developer,Using,Kanban,Board,Framework,On,Laptop,Computer.,Agile

A hagyományos módszerekkel ellentétben a rendszer alulról, illetve felülről építendő egyszerre.

 • LEAN office alapelvek. Vevőszemlélet kialakítása és a tökéletes tranzakciók jelentősége
 • A hagyományos és a LeanKaizen irodai fejlesztési módszerek összehasonlítása. Milyen eredményeket lehet elérni a LeanKaizen alkalmazásával?
 • LeanKaizen eszközök (Kaizen, Kobetsu K, Kaikaku, VSM, 5S, Visual menedzsment, SMED, Poke-Yoke)
 • Értékadás és veszteségek a folyamatokban. Problématudatosság, probléma beazonosítás. A LeanKaizen téma kiválasztásának gyakorlata
 • A változékonyság forrásai és következményei (3Mu). Veszteségfajták (7 Muda). Veszteségstruktúra, annak elemzése és gyakorlata. Veszteség „bejárás”.
 • VSM. Az Értékáram elemzés és modellezés alapjai. A folyamatos áramlás biztosítása. .
 • a folyamatfejlesztés és minőségfejlesztés eszközei
 • A PDCA és DMAIC fejlesztési ciklusok bemutatása
 • a hatékonyság fogalma, jelentősége
 • a probléma definíciója, a problémamegoldás általános lépései
 • témaválasztás
 • jelen helyzet elemzése, célok kitűzése
 • gyökér-okok azonosítása
 • megoldás tervezése és bevezetése
 • az eredményesség ellenőrzése
 • standardizálás, folyamatok szabványosítása
 • reflektálás, prezentációs technikák
 • a csoportos problémamegoldás alkalmazása saját munkahelyünkön egy folyamat javítására
 • a minőségfejlesztés 7 eszközének (7 QC eszköz) alkalmazása adminisztrációs folyamatokban, garancia a veszteségek kivonására,
 • Agilis menedzsment technikák a napi fejlesztésekre és veszteségek kiküszöbölésére

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett cégünk által regisztrált kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre. Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Középfokú végzettség javasolt

Célcsoport: Le­an és Ka­izen vezetők, Le­an­-Ka­izen ve­ze­tők, ve­ze­tő be­osz­tá­sú­ak­, mű­sza­ki, mi­nő­ség­ügyi ve­ze­tők­, fo­lya­mat­mér­nökök, fo­lya­mat­gaz­dák, és fo­lya­ma­tok fej­lesz­té­sé­vel fog­lal­ko­zó szak­em­be­rek­.

To­váb­bá, nem­csak olyan szak­em­be­rek­nek ja­va­sol­juk, akik az adminisztratív folyamatokban dolgoznak, ha­nem azoknak is, akik­nek mun­ká­ja köz­vet­len ha­tás­sal van a folyamatok működéseire.

Kezdés

egyeztetés szerint

Helyszín

Kihelyezett formában

Időtartam

2-3 nap, a megrendelő igénye szerint

Ütemezés

A megrendelő igénye szerint

Képzés díja

A feltüntetett árak NETTÓ árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A hatósági-, az engedélyezett szakmai képzések és a támogatott engedélyezett tréningek ÁFA mentesek.

Ezt a képzést csak kihelyezett formában szervezzük. Kérje ajánlatunkat!

Ajánlatkérés

Kapcsolattartók

Elsődleges

Kérjük, először
nála érdeklődjön!

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

por 1024×1024

Elsődleges

Kérjük, először
nála érdeklődjön!

Pór Valéria
Tréning menedzser
Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six sigma
pany 1024×1024

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

Pány Gabriella
Tréning menedzser
Autóipari képzések, minőségügy

Hasonló képzéseink

AKCIÓ
Data,Management,System,(dms),With,Business,Analytics,Concept.,Businessman,Working

Vezető auditor képzés – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 szerint

Vezető auditorok képzése az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 -as irányítási rendszerek auditálásának lefolytatásához.
502.000 Ft 451.800 Ft
Időtartam: 11 nap (3+3+3+2 nap)
AKCIÓ
Businessman,Using,Modern,Tablet,Computer.,Audit,Concept.,Business,Technology,And

Minőségirányítási munkatárs- és vezetőképzés

A képzés célja olyan szakember képzése, aki munkája során minőségügyi dokumentációt készít és kezel, minőségirányítási oktatásszervezési feladatokat lát el. Cégénél folyamatkezdeti, folyamatközi és végátvételi ellenőrzést végez, mérőeszközöket felügyel, metrológiai alapfeladatokat lát el. Vezetőként minősíti a beszállítókat, elemzi az adatokat és auditál. A képzést sikeresen elvégző:
 • Minőségügyi dokumentációt készít és kezel
 • Oktatásszervezési feladatokat végez
 • Belső és külső kommunikációt végez
 • Ügyfélszolgálati feladatot végez
 • Folyamatkezdeti ellenőrzést végez
 • Folyamatközi ellenőrzést végez
 • Végátvételi ellenőrzést végez
 • Minősíti a beszállítókat
 • Elemzi az adatokat
 • Auditálási feladatokat ellát
Kinek ajánljuk? Jelenlegi és jövőbeli minőségirányítási munkatársaknak, minőségirányítási vezetőknek, vizsgáló-és kallibráló laboratóriumi munkatársaknak és vezetőknek.
180.000 Ft 162.000 Ft
Időtartam: 3 hónap
AKCIÓ
Team,Of,Automobile,Design,Engineers,In,Automotive,Innovation,Facility.,They

VDA 6.3 upgrade képzés

A képzés elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a 2023 januárjában megjelent VDA 6.3 szabvány követelményeiről, a szabvány felépítéséről, követelményeiről, az új- és szabvány alkotók által változatlanul hagyott pontokról. A képzés célja: Megismerkedni a VDA 6.3:2023 szerkezetével, változásaival és a változások mögött lévő szakmai tartalommal. A cél, hogy a képzés során hallgatóink megismerjék és munkájuk során hatékonyan használni tudják a VDA 6.3:2023 megújuló előírásait és ezen megszerzett tudás segítségével folyamatosan meg tudjanak felelni a vevői követelményeknek.
52.000 Ft
Időtartam: 1 nap

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés