Koordináta-mérőgép kezelő szakember – haladó képzés

koordinata merogep kezelo kepzes

Képzés leírása

A képzés célja: Haladó ismeretek átadása az ipari – mérőszobai koordináta méréstechnikával kapcsolatban méréstechnikusok számára. A képzés során az alak- és helyzettűrések, mérési tervek átvétele, felülvizsgálata és fejlesztése mellett a programozási és a mérési tevékenység mélyebb megértése és folyamatos fejlesztési igényének kialakítása a cél, a mindennapi 3D méréstechnikai tevékenységek alapjaira épülő speciális tudás átadásával.

Kapcsolódó képzés, 1 szint, alap képzés: Koordináta-mérőgép kezelő szakember – alap képzés

Tematika

 1. Ismétlés az alapképzésből

1.1 A teljes mérési folyamat áttekintése,

 • A mérési feladat elemzése,
 • A mérési stratégia meghatározása,
 • A mérési folyamat megtervezése,
 • A mérés végrehajtása,
 • A mérési eredmények analizálása és értelmezése,
 • A mérési bizonytalanság figyelembevétele,
 • A dokumentációk elkészítése.

1.2 Geometriai áttekintés

 • Standard geometriai elemek (ismétlés),
 • Szabad formájú elemek,
 • Szimmetria,
 • Normálvektor és közös merőleges,
 • Párhuzamosság,
 • Szög és vetítés,
 • Távolságok a térben (ismétlés).

 

 1. Mérettűrések
 • A mérettűrések jelölései,
 • ISO-tűrésmezők,
 • Illesztési rendszerek,
 • A méretek általános tűrései (ISO 1101; ISO 2768),
 • Alak- és helyzettűrések,
 • Az alak- és helyzettűrések szimbólumai,
 • Az alak- és helyzettűrések definíciói,
 • Bázisképzés,
 • Szögméret- és hajlásszögtűrések,
 • Méret- és pozíciótűrések,
 • Általános tűrések az alakhoz és a helyzethez,
 • Szabványok megfelelősége a méréstechnikai gyakorlatban.

 

 1. Mérési stratégia
 • A mérési terv feladatai,
 • A mérési feladat analizálása,
 • A munkadarab koordináta-rendszerek, báziselemek és bázisok sorrendjének definíciói,
 • A geometriai elemek azonosítása,
 • A munkadarabok rögzítése,
 • A geometriai elemek letapintási sorrendje,
 • Szenzorfüggő tapintóstratégia,
 • Mérési folyamatok a szabad formájú felületek méréstechnikájában,
 • Adatformátumok és kimenetek.

 

 1. CNC programozás
 • Mi a CNC programozás?
 • A CNC programozás fajtái,
 • A CNC program alkotórészei,
 • Az érthető programozás alapelvei.

 

 1. Kiegyenlítési eljárások (számításos módszerek)
 • Gauss-, Csebisev-, legkisebb köré-, legnagyobb belerajzolható kör kiértékelés,
 • A kiegyenlítési eljárások végrehajtása és alkalmazása.

 

 1. Kiértékelés
 • A kiértékelés általános menete,
 • A kiértékelési módszerek végrehajtása és alkalmazása,
 • Kiértékelés a gyártás vonatkozásában,
 • Kiértékelés a működés vonatkozásában,
 • A mérési eredményt befolyásoló tényezők,
 • Mérési bizonytalanság számítási alapok,
 • A jó mérések kultúrája.

 

 1. Jegyzőkönyvezés és dokumentáció
 • A mérési és ellenőrzési adatok felhasználása,
 • A befogás dokumentációi,
 • A tapintórendszer dokumentációi,
 • A munkadarab-pozíciók dokumentációi,
 • A környezeti paraméterek, a bemérési intervallumok dokumentációi,
 • A KMG és a mérőfej rendszer felügyeletének dokumentációja.

Intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

Koordináta-mérőgép kezelő szakember – alap képzés

A képzés elsősorban azon munkatársak számára hasznos, akik mindennapi minőségellenőrzési tevékenységük során 3D mérőgéppel végeznek méréseket, és az alapismereteket már megfelelően elsajátították. Fontos számukra a minőségalapú gondolkodás és tudás, tevékenységük mélyebb megértése.

Jelentkezés

Erre a képzésre: Koordináta-mérőgép kezelő szakember – haladó képzés

A feltüntetett árak NETTÓ árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A hatósági-, az engedélyezett szakmai képzések és a támogatott engedélyezett tréningek ÁFA mentesek.

Kézpések
Helyszín: Online formában
Kezdés: 2024-06-17
318.000 Ft
Partneri ár: 243.000 Ft
Időtartam: 5 nap
Ütemezés: 2024.06.17-21. napokon 9:00-17:00 óra között
főt jelentkeztetek
Helyszín: Budaörs
Kezdés: 2024-06-17
318.000 Ft
Partneri ár: 243.000 Ft
Időtartam: 5 nap
Ütemezés: 2024.06.17-21. napokon 9:00-17:00 óra között
főt jelentkeztetek

Képzéseinket kihelyezett formában is megszervezzük, akár teljes mértékben vállalatra szabva. Amennyiben kihelyezett képzést szeretne, kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók

Elsődleges

Kérjük, először nála érdeklődjön!

pany 1024×1024
Pány Gabriella
Tréning menedzser
Autóipari képzések, minőségügy

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

farkas 1024×1024
Farkas László
Képzési üzletág igazgató
Gépészeti, építőipari képzések

Kapcsolódó képzéseink

Tekintse meg és válasszon hamarosan induló képzéseink közül!

Safety,Concept,,Closed,Padlock,On,Digital,Background,,Cyber,Security,,Blue

ISO/IEC 27001 belső auditor tréning

  A tanfolyam útmutatást ad az ISO/IEC 27001:2022 szabvány követelményeinek megfelelő, belső (vagy külső) auditok elvégzéséhez. Ismerteti a belső audit teljes folyamatát a tervezéstől az auditori jelentés összeállításáig, illetve a szükséges intézkedések nyomon követéséig és dokumentálásáig. Ismerteti a sikeres belső auditorok legfontosabb auditálási és kommunikációs technikáit.
160.000 Ft
Időtartam: 3 nap
VOL VCA

Munkavédelmi előadó

A nálunk végzett munkavédelmi szakember a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén. Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez. A szakképesítést elvégző képes lesz a következő feladatok ellátásra:
 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
 • Munkavédelmi szakember
 • Baleset-elhárítási megbízott
 • Balesetvédelmi és üzembiztonsági megbízott
 • Balesetvizsgáló (munkahelyi)
 • Munkavédelmi előadó
 • Munkavédelmi megbízott
 • Üzembiztonsági megbízott
205.000 Ft
Időtartam: 6 hónap
Engineers,Looking,At,Wind,Turbine,Site,With,Tablet

Műszakvezetők készségfejlesztése tréning

Minden vállalat életében kulcsfontosságú a legkorszerűbb termelésmenedzsment eszközök gyakorlati alkalmazása, hiszen hosszú távon ez biztosítja számára a piaci előnyt. Képzéseink arra készítik fel a résztvevő műszakvezetőket, csoportvezetőket, hogy képesek legyenek az együttműködésben rejlő eredményeket megtalálni, és sikeresen helyt állni a mindennapi kihívásokban. A résztvevők helyzetgyakorlatokon, munkahelyi életből vett szituációkon, esettanulmányokon keresztül tudatosíthatják és fejleszthetik vezetői készségeiket. A tréning célja, hogy a termelési középvezetők/csoportvezetők megtanulják a gyakorlatban magas szinten alkalmazni a dolgozók irányításának készségeit, azzal a szemlélettel, amely egyszerre kezeli a folyamatokat, a teljesítményeket és az emberi tényezőket. A képzés tudatosítja a vezetőkben azt, hogy kulcsszerepük és felelősségük van a vállalatnál, ezen belül a termelés sikeres irányításában. Fontos, hogy a műszakvezető:
 • képviselje és értse a vállalatvezetés iránymutatását, és azt közvetíteni tudja munkatársai felé a mindennapok során;
 • elkötelezett legyen a hatékonyság növelése és a folyamatos fejlődés iránt
 • tudatosítsa annak felelősségét, hogy vezetői magatartása mintaként szolgál a nála lejjebb lévő hierarchiaszintek felé;
 • képes legyen az esetleges rossz/kedvezőtlen híreket, eseményeket asszertíven kommunikálni és eközben megtartani a munkatársak elkötelezettségét, továbbá az adott helyzetben konstruktív megoldásokra sarkallni őket;
 • képes legyen a konfliktusokat kezelni és a munkatársak együttműködését a megfelelő irányba terelni
A program az egyéni igényektől függően 2, 3 vagy 4 napos formában, és coaching programmal kiegészítve is elérhető. Képzésünket vállalatához kihelyezett formában, személyesen vagy online szervezzük! Ennek igényléséhez oldalunkon lejjebb görgetve kérje árajánlatunkat!
Időtartam: 2-4 nap, a megrendelő igénye szerint, előzetes egyeztetés alapján.

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés