Műszaki rajz olvasás tréning

Professional,Engineer,In,White,Shirt,Looking,At,A,Technical,Blueprint

Képzés leírása

A képzésen résztvevőink elsajátítják a műszaki rajz készítéssel és olvasással kapcsolatos alapvető információkat.

Tematika

1. Vetületi (nézeti) ábrázolás(8×45’)

 • bevezetés – általánosan a műszaki rajz készítésről és olvasásról
 • műszaki ábrázolás alapkövetelményei, alapszabványok
 • vonalfajták, egybeeső vonalak ábrázolási elsőbbsége
 • vetületi ábrázolás – merőleges, párhuzamos vetítés
 • több képsíkos ábrázolás
 • síklapú testek ábrázolása
 • forgástestek ábrázolása
 • axonometrikus ábrázolásról általánosságban (izometrikus, dimetrikus, Kavalier-féle ábrázolás),
 • vetítési módszerek (európai, amerikai)
 • különleges (nézetrendtől eltérő) nézetek ábrázolása
 • résznézetek (részletek), helyi nézetek ábrázolása
 • tárgyrészletek ábrázolás
 • Géprajzi egyszerűsítések
 • valóságos-, és elméleti áthatás ábrázolása
 • szimmetrikus tárgyak ábrázolása
 • ismétlődő elemek/alakzatok ábrázolása
 • törésvonal alkalmazása
 • kiemelt részlet
 • rajzgyakorlatok (vetületi ábrázolás)

2. Ábrázolás metszetekkel(4×45’)

 • metszeti ábrázolás származtatása, szabályai
 • egyszerű metszetek (teljes metszet, félmetszet, részmetszet)
 • félnézet-félmetszet
 • összetett metszetek (lépcsősmetszet, befordított metszet, befordított lépcsős metszet, kiterített metszet)
 • szelvények
 • metszetábrázolás sajátos szabályai (anyagfajtótól függő, anyagfajtától független)
 • nem metszhető tárgyak, tárgyrészletek
 • rajzgyakorlatok (metszeti ábrázolás)

3. Méretmegadás(3×45’)

 • méretmegadás elemei
 • méretmegadás szabályai (méretek elhelyezése)
 • különleges méretmegadások
 • szabványos alkatrészek méretmegadása
 • mérethálózat felépítése
 • méretek fajtái (funkcionális, nem funkcionális, tájékoztató, elméletileg pontos, kiemelten ellenőrizendő)
 • furatok egyszerűsített méretmegadása
 • sorjázási előírások
 • rajzgyakorlatok (méretezés)

4. Gépelemek jelképes ábrázolása(2×45’)

 • csavarkötések nézeti és metszeti ábrázolása
 • szegek, szegecsek ábrázolása
 • fogaskerék ábrázolása
 • rugók ábrázolása
 • ékek, reteszek ábrázolása

5. Felületi érdesség(1×45’)

 • alapfogalmak, geometriai jellemzők
 • felületi hullámosság és felületi érdesség kapcsolata
 • felületi érdesség szerepe, etalonok, gyakorlati érdességmérés
 • felületi érdesség jellemzői és mérőszámai
 • felületi érdesség megadása/jelölése, kiegészítő előírásai
 • választható érdességi értékek
 • felületmintázat megadása

6. Tűrések, illesztések(10×45’)

Mérettűrések

 • alapfogalmak, határméretek, határeltérések
 • tűrésfokozatok és tűrésnagyságok
 • mérettűrések ISO rendszere (értelmezése)
 • mérettűrések megadása
 • méretek jelöletlen tűrései
 • összefüggés a tűrésnagyság és a felületminőség között

Illesztések

 • illesztés és tűrés kapcsolata
 • illesztések ISO rendszere (alaplyuk-, és alapcsaprendszer)
 • tűréstáblázatok használata

Alak-, és helyzettűrések

 • alapfogalmak
 • alaktűrések és azok értelmezése, megadása (2D/3D)
 • helyzettűrések és azok értelmezése, megadása (2D/3D)
 • iránytűrések és azok értelmezése, megadása (2D/3D)
 • ütéstűrések és azok értelmezése, megadása (2D/3D)
 • bázisok és bázisrendszerek értelmezése, megadása (2D/3D)
 • alak-, és helyzettűrések jelöletlen tűrései
 • legnagyobb anyagterjedelem feltétele, kilépő tűrésmező, burkolási követelmények

7. Vázlat – Műhelyrajz – Rajzolvasás(4×45’)

 • műszaki rajzok fajtái
 • műhely- és összeállítási rajz tartalmi és formai követelményei
 • műhelyrajz készítésének főbb lépései
 • szabadkézi vázlat készítésének főbb lépései
 • rajzolvasás lépései
 • rajzmódosítás szabályai
 • rajzolási és rajzolvasási gyakorlatok

Megjegyzés: Valamennyi rajzgyakorlathoz az alábbi szerkesztési segédeszközök megléte javasolt (szükséges):

 • ceruza
 • radír
 • 2 db vonalzó (lehetőleg 45° és 60°)
 • körző

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett cégünk által regisztrált kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre. Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Középfokú végzettség javasolt

Valamennyi rajzgyakorlathoz az alábbi szerkesztési segédeszközök megléte javasolt (szükséges): ceruza, radír, 2 db vonalzó (lehetőleg 45° és 60°), körző

A képzést ajánljuk azoknak, akik munkájuk során a műszaki rajzi szabványokkal dolgoznak, felvételi vázlatot, műszaki dokumentációt készítenek, értelmeznek.

Ezt a képzést csak kihelyezett formában szervezzük. Kérje ajánlatunkat!

Ajánlatkérés

Vélemények

A korábbi résztvevők tapasztalatai és visszajelzései segíthetik a képzés minőségének és hatékonyságának felmérésében, valamint abban, hogy reális elvárásokkal vághasson neki a tanulásnak. Ezen vélemények alapján könnyebben dönthet, hogy a képzés megfelelő-e az igényeinek, és megfelelő erőfeszítést tehet a sikeres tanulás érdekében.

Képzéseinket kihelyezett formában is megszervezzük, akár teljes mértékben vállalatra szabva. Amennyiben kihelyezett képzést szeretne, kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók

Elsődleges

Kérjük, először nála érdeklődjön!

por 1024×1024
Pór Valéria
Tréning menedzser
Élelmiszeripar, Lean, Six sigma, Autóipar

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

pany 1024×1024
Pány Gabriella
Tréning menedzser
Autóipari és auditor képzések

Kapcsolódó képzéseink

Tekintse meg és válasszon hamarosan induló képzéseink közül!

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés