Figyelem, előjelentkezési akció! Most 10% kedvezmény minden 2024-ben induló képzésre. Az akció 2023.12.31-ig érvényes.

Műszaki rajz olvasás tréning

Képzés leírása

Résztvevőink elsajátítják a műszaki rajz készítéssel és olvasással kapcsolatos alapvető információkat.

Professional,Engineer,In,White,Shirt,Looking,At,A,Technical,Blueprint

1. Vetületi (nézeti) ábrázolás(8×45’)

 • bevezetés – általánosan a műszaki rajz készítésről és olvasásról
 • műszaki ábrázolás alapkövetelményei, alapszabványok
 • vonalfajták, egybeeső vonalak ábrázolási elsőbbsége
 • vetületi ábrázolás – merőleges, párhuzamos vetítés
 • több képsíkos ábrázolás
 • síklapú testek ábrázolása
 • forgástestek ábrázolása
 • axonometrikus ábrázolásról általánosságban (izometrikus, dimetrikus, Kavalier-féle ábrázolás),
 • vetítési módszerek (európai, amerikai)
 • különleges (nézetrendtől eltérő) nézetek ábrázolása
 • résznézetek (részletek), helyi nézetek ábrázolása
 • tárgyrészletek ábrázolás
 • Géprajzi egyszerűsítések
 • valóságos-, és elméleti áthatás ábrázolása
 • szimmetrikus tárgyak ábrázolása
 • ismétlődő elemek/alakzatok ábrázolása
 • törésvonal alkalmazása
 • kiemelt részlet
 • rajzgyakorlatok (vetületi ábrázolás)

2. Ábrázolás metszetekkel(4×45’)

 • metszeti ábrázolás származtatása, szabályai
 • egyszerű metszetek (teljes metszet, félmetszet, részmetszet)
 • félnézet-félmetszet
 • összetett metszetek (lépcsősmetszet, befordított metszet, befordított lépcsős metszet, kiterített metszet)
 • szelvények
 • metszetábrázolás sajátos szabályai (anyagfajtótól függő, anyagfajtától független)
 • nem metszhető tárgyak, tárgyrészletek
 • rajzgyakorlatok (metszeti ábrázolás)

3. Méretmegadás(3×45’)

 • méretmegadás elemei
 • méretmegadás szabályai (méretek elhelyezése)
 • különleges méretmegadások
 • szabványos alkatrészek méretmegadása
 • mérethálózat felépítése
 • méretek fajtái (funkcionális, nem funkcionális, tájékoztató, elméletileg pontos, kiemelten ellenőrizendő)
 • furatok egyszerűsített méretmegadása
 • sorjázási előírások
 • rajzgyakorlatok (méretezés)

4. Gépelemek jelképes ábrázolása(2×45’)

 • csavarkötések nézeti és metszeti ábrázolása
 • szegek, szegecsek ábrázolása
 • fogaskerék ábrázolása
 • rugók ábrázolása
 • ékek, reteszek ábrázolása

5. Felületi érdesség(1×45’)

 • alapfogalmak, geometriai jellemzők
 • felületi hullámosság és felületi érdesség kapcsolata
 • felületi érdesség szerepe, etalonok, gyakorlati érdességmérés
 • felületi érdesség jellemzői és mérőszámai
 • felületi érdesség megadása/jelölése, kiegészítő előírásai
 • választható érdességi értékek
 • felületmintázat megadása

6. Tűrések, illesztések(10×45’)

Mérettűrések

 • alapfogalmak, határméretek, határeltérések
 • tűrésfokozatok és tűrésnagyságok
 • mérettűrések ISO rendszere (értelmezése)
 • mérettűrések megadása
 • méretek jelöletlen tűrései
 • összefüggés a tűrésnagyság és a felületminőség között

Illesztések

 • illesztés és tűrés kapcsolata
 • illesztések ISO rendszere (alaplyuk-, és alapcsaprendszer)
 • tűréstáblázatok használata

Alak-, és helyzettűrések

 • alapfogalmak
 • alaktűrések és azok értelmezése, megadása (2D/3D)
 • helyzettűrések és azok értelmezése, megadása (2D/3D)
 • iránytűrések és azok értelmezése, megadása (2D/3D)
 • ütéstűrések és azok értelmezése, megadása (2D/3D)
 • bázisok és bázisrendszerek értelmezése, megadása (2D/3D)
 • alak-, és helyzettűrések jelöletlen tűrései
 • legnagyobb anyagterjedelem feltétele, kilépő tűrésmező, burkolási követelmények

7. Vázlat – Műhelyrajz – Rajzolvasás(4×45’)

 • műszaki rajzok fajtái
 • műhely- és összeállítási rajz tartalmi és formai követelményei
 • műhelyrajz készítésének főbb lépései
 • szabadkézi vázlat készítésének főbb lépései
 • rajzolvasás lépései
 • rajzmódosítás szabályai
 • rajzolási és rajzolvasási gyakorlatok

Megjegyzés: Valamennyi rajzgyakorlathoz az alábbi szerkesztési segédeszközök megléte javasolt (szükséges):

 • ceruza
 • radír
 • 2 db vonalzó (lehetőleg 45° és 60°)
 • körző

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett cégünk által regisztrált kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre. Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Középfokú végzettség javasolt

Valamennyi rajzgyakorlathoz az alábbi szerkesztési segédeszközök megléte javasolt (szükséges): ceruza, radír, 2 db vonalzó (lehetőleg 45° és 60°), körző

A képzést ajánljuk azoknak, akik munkájuk során a műszaki rajzi szabványokkal dolgoznak, felvételi vázlatot, műszaki dokumentációt készítenek, értelmeznek.

Mi tetszett legjobban a képzésen?

A kiadott és a leadott tananyag segítségével már értelmezhető számomra is az összetettebb jelölések, értem az összefüggéseket. Mindennapi munkámhoz hasznos segítség volt a tanfolyam.

Saját céges rajzokon mutatta be a tanultakat.

Előadási mód, érthetősége, magyarázata, színvonala rajzol olvashatósága.

A céghez, ill. a mindennapi példákhoz igazított példák saját rajzokról.

Az oktató felkészültsége, előadásmódja, nagyon színvonalas volt. A tananyagot úgy adta át, hogy nagy haszna lesz a munkában.

Ajánlaná-e másoknak is a képzést? Miért?

Mindenképpen ajánlanám azoknak, akik rajzokkal dolgoznak és eddig nem volt alkalmuk, vagy nincs ilyen irányú végzettségük.

Igen, ajánlanám. Az előadó szakmai felkészültsége és előadásmódja is kiemelkedő. A hallottak jól hasznosíthatóan a mindennapi munka során.

Igen! Mert hasznos volt, ami eddig csak kérdés volt számomra, arra választ kaptam. A fejlődés megtörtént a rajzolvasás témában nekem.

Igen, fontos, jól felhasználható ismereteket adott.

Igen, ajánlanám, mert naprakész tudást ad.

Igen, mert professzionális a szervezés, ellátás, képzés.

Igen, korrekt, részletes tájékoztatást kaptam előzőleg már.

Időtartam

2-4 nap

Képzés díja

A feltüntetett árak NETTÓ árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A hatósági-, az engedélyezett szakmai képzések és a támogatott engedélyezett tréningek ÁFA mentesek.

Ezt a képzést csak kihelyezett formában szervezzük. Kérje ajánlatunkat!

Ajánlatkérés

Kapcsolattartók

Elsődleges

Kérjük, először
nála érdeklődjön!

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

por 1024×1024

Elsődleges

Kérjük, először
nála érdeklődjön!

Pór Valéria
Tréning menedzser
Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six sigma
pany 1024×1024

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

Pány Gabriella
Tréning menedzser
Autóipari képzések, minőségügy

Hasonló képzéseink

AKCIÓ
eon zuhanasgatlas 3

HMKE Gyakorlati oktatás

A képzés célja, az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft-nél és az E.ON Energiamegoldások Zrt-nél munkát végző Alvállalkozók és azok munkavállalóinak figyelmét felhívni a bevezetett és működtetett Integrált Irányítási Rendszerre. Ennek részei a minőségirányítás, környezetvédelem, illetve a munkabiztonság. Ezen rendszerek és a Munkavédelmi, Környezetvédelmi és Tűzvédelmi Általános Kiegészítő Feltételek (MÁKF) nem csak az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft-re és az EON Hungária Kft-re határoznak meg előírásokat, hanem a társaságnak munkát végző minden vállalkozás és munkavállaló részére betartandó előírásokat tartalmaznak.
45.000 Ft 40.500 Ft
Időtartam: 1 nap
Seo es online hirdetes trening

Reziliencia – Érzelmi stabiltás kialakítása tréning

A reziliencia lelki állóképesség, a nagymértékű stresszt kezelő lelki rugalmasságunkat jelenti. Mentális alkalmazkodóképesség, ami ha jól működik, képesek vagyunk nehéz élethelyzetben is megőrizni belső egyensúlyunkat és konstruktív hozzáállásunkat.
 • Ön jól kezeli a krízishelyzetekben keletkező nagymértékű stresszt?
 • Képes megőrizni terhelő élethelyzetekben konstruktív és pozitív hozzáállását?
Ha mindkét válasza ‘néha’ vagy ‘nem’, várjuk szeretettel a reziliencia tréningen! A képzés résztvevői fejlesztik lelki ellenálló képességüket és rugalmasságukat. Elsajátítják a reális optimizmust, mint szokást. Dolgoznak a változások kezelésén, tudatosítják megküzdési stratégiáikat. Képzésünket vállalatához kihelyezett formában, személyesen vagy online szervezzük! Ennek igényléséhez oldalunkon lejjebb görgetve kérje árajánlatunkat!
Időtartam: 1 nap
AKCIÓ
iws kategoria 6

ISO/IEC 27001 információbiztonsági irányítási rendszer ismeretek + TISAX

  Képzésünk során már az új szabvány szerint (ISO/IEC 27001:2022) oktatjuk az információbiztonsági irányítási rendszer kialakítását, irányítását, fejlesztését és képviseletét. Az oktatás során tájékoztatjuk résztvevőinket az információvédelem jelentőségéről és tudatosítjuk annak veszélyeit a vállalatok életében. A szabvány ismertetése kiegészül egy napban a TISAX (Trusted Information Security Assessment EXchange) szabvány ismertetésével, amelyet kifejezetten a bizalom megteremtésére fejlesztettek ki az autóiparban. A TISAX sajátos értékelőrendszeren alapul, amelyet a Német Autóipari Szövetség(VDA) az ENX Szövetséggel közösen dolgozott ki. A kérdőív az ISO 27001 szabványon alapul, így a TISAX különösen az autóipari beszállítókat célozza meg. A képzés elméleti ismereteket nyújt a TISAX regisztráció, önértékelés és audit követelményrendszeréről. A cél, hogy a képzés során résztvevőink megismerjék és munkájuk során hatékonyan használni tudják a TISAX előírásait és ezen megszerzett tudás segítségével folyamatosan megtudjanak felelni a vevői követelményeknek.
169.000 Ft 152.100 Ft
Időtartam: 3 nap

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés