Vezető auditor képzés – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 szerint

Handsome,Businessman,In,Suit,At,Workplace,Working,With,Laptop,To

Képzés leírása

Vezető auditorok képzése az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 , ISO 50001:2018-as irányítási rendszerek auditálásának lefolytatásához külön-külön és integráltan is.

Tematika

ISO 9001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)

• Az irányítási (minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonsági) rendszerek jelentősége, összehasonlítása, a hasonlóságok, és eltérések előzetes megbeszélése.
• A kockázat elemzés jelentősége az irányítási rendszere tervezésében, javításában, illetve fejlesztésében.
• Team munka keretében egy kiválasztott folyamat minőségügyi kockázatainak elemzése.
• A folyamatszemléletű megközelítés lényege, alkalmazása a gyakorlatban.
• Team munka egy terület folyamatorientált megközelítésére.
A szervezet és környezete
• A szervezet és környezetének megértése
• Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése
• A minőségirányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása
• A minőségirányítási rendszer és folyamatai
• Team munka egy folyamat bemutatása a teknős módszerrel
A vezetői szerepvállalás
• Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
• Politika
• Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
• Team munka szervezet specifikus minőségpolitika alkotására
Tervezés
• A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
• Minőségcélok és az elérésük megtervezése
• A változtatások tervezése
• Team munka a politika, a kockázat elemzés és a célok összekapcsolására
• Felelősségek és hatáskörök a szervezetben
Támogatás
• Erőforrások (Munkatársak, Infrastruktúra, A folyamatok működési környezete, Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások, Szervezeti ismeretek)
• Felkészültség (Kompetencia)
• Tudatosság
• Kommunikáció
• Dokumentált információ
• Team munka az erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos jellemző hibák megítélésére
A működés
• Működéstervezés és -felügyelet
• A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények
• A vevővel kapcsolatos folyamatok
• A termékre vonatkozó követelmények meghatározása, átvizsgálása
• Kapcsolattartás a vevővel
• Team munka a termék és folyamat tervezéssel, ajánlatkészítéssel, szerződéskötéssel, kommunikációval kapcsolatos jellemző hibák megítélésére
• A termékekre és szolgáltatásokra tervezése és fejlesztése, bemenő és kimenő adatai, átvizsgálások, igazolások, érvényesítések, változtatások kezelése
• A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete
• A felügyelet típusa és mértéke
• Információk a külső szolgáltatók részére
• A termék előállítása és szolgáltatás nyújtása
• A termék-előállítás és a szolgáltatásnyújtás szabályozása
• Azonosítás és nyomonkövethetőség
• A vevők vagy a külső szolgáltatók tulajdona
• Megóvás
• Kiszállítás utáni tevékenységek
• Változáskezelés
• A termékek és szolgáltatások kibocsátása
• A nem megfelelő kimenetek felügyelete
• Team munka a beszerzéssel, termék előállítás, vagy szolgáltatás szabályozásával, validálásával, azonosítás, és nyomonkövetéssel, vevői tulajdon kezeléssel, termékállag megőrzéssel kapcsolatos jellemző hibák megítélésére
Teljesítményértékelés
• Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés
• Vevőelégedettség (jelentősége, módszerei)
• Elemzés és értékelés
• Belső audit (jelentősége, módszerei)
• Vezetőségi átvizsgálás (bemenetei, kimenetei)
• Team munka a vevőelégedettség méréssel, belsőaudittal, termék és folyamat figyelemmel kiséréssel, és méréssel, nem megfelelő termék kezeléssel, folyamatos fejlesztéssel és javítással, helyesbítéssel és megelőzéssel kapcsolatos jellemző hibák megítélésére
Fejlesztés
• Általános előírások
• Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
• Folyamatos fejlesztés
• Team munka az eddig tárgyalt területek jellemző hibáinak megítélésére

ISO 14001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)
Környezetvédelem vagy környezetgazdálkodás? Globális környezeti kérdések rövid összefoglalása
ISO 14001:2015 szabvány rövid áttekintése: szabványelemek az audit szempontjából (új 10 pontos szabványfelépítés, PDCA elv alkalmazás)
Környezeti tényezők, hatások értékelésének módszere
Környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek áttekintése, gyakorlati példák segítségével.
• Hulladékgazdálkodás
• Levegőtisztaság-védelem
• Vízgazdálkodás
• Veszélyes anyagok kezelése
KIR dokumentáció vizsgálata: mit milyen sorrendben
Audit a „terepen”: mit keressünk, kit kérdezzünk – mire jogosít az auditori státus?
Jogszabályi megfelelés és annak vizsgálata az audit keretei között: mit kell és mit szabad vizsgálni?
Team munka:
• Nem-megfelelőségek értékelése gyakorlati példákon keresztül
• Audit kérdéslista készítése az ISO 14001:2015 szabvány követelményei alapján

ISO 45001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)
Tematika:
A munkavédelem kialakulása és fejlődése Magyarországon.
A munkavédelmi jogszabályrendszer felépítése, a MEBIR alkalmazása szempontjából fontos jogszabályok áttekintése
• A munkavédelmi törvény alapelvei
• A munkáltató munkavédelmi kötelezettségeinek teljesítése a MEBIR alkalmazásával
• A munkavállaló szerepe a MEB irányítási rendszerben
• A munkahelyek minimális munkavédelmi követelményei
• A munkaeszközök minimális munkavédelmi követelményei
A MEBIR szempontjából fontosabb munkavédelmi eljárások
• A munkabalesetek kivizsgálása
• Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek teljesítése
• A gépek munkavédelmi megfelelőségének biztosítása
• A karbantartási tevékenység
• A kockázatértékelés
Az ISO 45001:2018 szabvány – Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR)
• A szabványok eredete
• A MEBIR fogalma, szükségessége, kapcsolódásai
• Az ISO 45001:2018-as szabvány felépítése
• A MEBIR követelményei
o A szervezet környezete
o Vezetői szerepvállalás és munkavállalói részvétel
o Politika
o Tervezés
 A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
 MEB célok és az elérésük megtervezése
o Támogatás
o Működés
 Működéstervezés és –felügyelet
 Vészhelyzeti felkészültség és reagálás
o Teljesítményértékelés
 Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és teljesítményértékelés
 Belső auditprogram
 Vezetőségi átvizsgálás
o Fejlesztés
 Általános előírások
 Esemény, nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
 Folyamatos fejlesztés
o A Melléklet (tájékoztató)
• Általános munkavédelmi követelmények
• Általános tűzvédelmi követelmények
• Kémiai biztonság speciális követelményi
• Az audit alapelvei, az audit menete
• Milyen a jó auditor?
A kockázatértékelés a MEBIR és a Munkavédelmi törvény figyelembe vételével
• Veszélyek azonosítása
• Veszélyeztetettek azonosítása
• A kockázatot súlyosbító tényezők
• A kockázatok minőségi és mennyiségi értékelése
• A szükséges megelőző intézkedések meghatározása

ISO 50001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)
Az ISO 50001:2018 szabvány szerinti Energiagazdálkodási irányítási rendszer ismerete:
Az ISO 50001 célja és a szabvány vállalati alkalmazásának előnyei
Az IO 50001 szerkezete, alkalmazási területe és célja, PDCA elv alkalmazása.
A legfontosabb fogalmak és megközelítések
A szabvány szerinti követelmények:
A szervezet környezete
o A szervezet és környezetének megértése
o Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése
o Az energiagazdálkodási irányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása
o Energiagazdálkodási irányítási rendszer
Vezetői szerepvállalás
o Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
o Energiagazdálkodási politika
o Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
Tervezés
o Kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
o Célok, energiagazdálkodási előirányzatok és az elérésük megtervezése
o Energiagazdálkodási átvizsgálás
o Energiagazdálkodási teljesítménymutatók
o Energiagazdálkodási alapállapot
o Energiagazdálkodási adatgyűjtési terv
Támogatás
o Erőforrások
o Felkészültség (kompetencia)
o Tudatosság
o Kommunikáció
o Dokumentált információ
o Általános előírások
o Létrehozás és frissítés
o A dokumentált információk felügyelete
Működés
o Működéstervezés és –felügyelet
o Tervezés
o Beszerzés
Teljesítményértékelés
o Az energiagazdálkodási teljesítmény és az EgIR figyelemmel kísérése, mérése, elemzése és értékelése
o Általános előírások
o A jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelés értékelése
o Belső audit
o Vezetőségi átvizsgálás
Fejlesztés
o Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
o Folyamatos fejlesztés

Feladatmegoldások a szabványismeret elmélyítésére
Kapcsolódási pontok az integrált irányítási rendszerekben

Auditálási technikák (2 nap)
• Auditori ismeretek az ISO 19011:2018 szabvány alapján
• Auditálási alapelvek, kiegészítve a kockázat alapú megközelítéssel
• Auditprogramok menedzselése, kockázatai
• Az auditprogram célja, terjedelme
• Az auditprogram bevezetése
• Az auditprogram feljegyzései
• Az auditprogram nyomonkövetése, áttekintése
• Team munka az auditprogram menedzselésével összefüggésben

• Audit tevékenység
• A helyszíni auditot megelőző feladatok
• Dokumentumok átvizsgálása
• Felkészülés a helyszíni auditra
• Audit kérdéslisták készítése
• Team munka a kérdéslisták készítésére (minőség-, környezetirányítási, és munkabiztonsági kérdéslisták), harmonizálására
• Audit tapasztalatok minősítési módszerei
• Audit riportok, készítése, jóváhagyása, elosztása
• Az audit lezárása
• Az audit nyomonkövetése
• Team munka az audittevékenységre vonatkozóan

• Auditorok kompetenciája és értékelése
• Az auditorok személyes jellemzőinek követelményei
• Tudás, és képzettség követelmények
• Tanulmányok, munka tapasztalat, auditori tréning, auditor gyakorlat elvárás
• A kompetenciák fenntartása, fejlesztése
• Auditorok értékelése
• Team munka az auditorok kompetenciájára, értékelésére

Írásbeli vizsga

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett cégünk által regisztrált kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre. Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Felsőfokú végzettség javasolt

Vezető auditor jelölteknek.

Jelentkezés

Erre a képzésre: Vezető auditor képzés – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 szerint

A feltüntetett árak NETTÓ árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A hatósági-, az engedélyezett szakmai képzések és a támogatott engedélyezett tréningek ÁFA mentesek.

Képzések
Helyszín: Online formában
Kezdés: 2024-05-29
638.000 Ft
Partneri ár: 550.000 Ft
Időtartam: 14 nap (3+3+3+5 nap)
Ütemezés: 2024.05.29-31., 06.05-07., 12-14., 17-21. napokon 9:00-17:00 óra között
főt jelentkeztetek
Helyszín: Budaörs
Kezdés: 2024-05-29
638.000 Ft
Partneri ár: 550.000 Ft
Időtartam: 14 nap (3+3+3+5 nap)
Ütemezés: 2023.05.31-06.02., 07-09., 14-16., 19-23. napokon 9:00-17:00 óra között
főt jelentkeztetek

Képzéseinket kihelyezett formában is megszervezzük, akár teljes mértékben vállalatra szabva. Amennyiben kihelyezett képzést szeretne, kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók

Elsődleges

Kérjük, először nála érdeklődjön!

pany 1024×1024
Pány Gabriella
Tréning menedzser
Autóipari és auditor képzések

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

por 1024×1024
Pór Valéria
Tréning menedzser
Élelmiszeripar, Lean, Six sigma, Autóipar

Kapcsolódó képzéseink

Tekintse meg és válasszon hamarosan induló képzéseink közül!

Two,Automotive,Engineers,Working,On,Electric,Car,Chassis,Platform,,Taking

MSA – Mérőrendszer elemzés – e-learning képzés

A képzés célja, hogy a résztvevők megértsék a mérőrendszerek értékelésének elveit és gyakorlatát. Képesek legyenek a gyakorlatban eldönteni egy vizsgálati folyamatról (mérőrendszerről), hogy alkalmas-e egy adott méréses, illetve minősítéses feladat végrehajtására. Váljon számukra világossá a teljes mérőrendszer elemzési folyamat, és ezen belül az R&R vizsgálat menete, valamint a kapott eredményének értelmezése. Az egyes összetevők alapján következtetéseket tudjanak levonni a hibák okára vonatkozóan is. A képzés az MSA kézikönyv 4. kiadása szerinti vizsgálati folyamatot ismerteti.
20.000 Ft
Időtartam: 134 perc
In,Industrial,Design,Facility,Team,Of,Engineers,And,Technicians,Have

DFMEA – Design kockázatelemzés képzés

Az új FMEA kézikönyv az „Automotive Industry Action Group (AIAG) és a Verband der Automobilindustrie (VDA) együttműködésének csúcspontja, OEM-ek és Tier 1 beszállítóik több mint három éves közös munkájának eredménye. A szöveget teljesen átírták, és az FMEA módszert néhány kulcsfontosságú területen jelentősen fejlesztették, tehát nem csak a pontozási szempontok módosultak. A szándék az, hogy közös alapot biztosítson az FMEA számára az autóipar azon ágazataiban, amelyeket ezek a szervezetek képviselnek. A műszaki kockázatok mellett felhívja a figyelmet, a pénzügyi, időbeni és stratégiai kockázatokra. Új „7 lépéses FMEA készítés” módszerével támogatást nyújt az FMEA készítés eredményességének és hatékonyságának növelésében. A tréningen követjük a kézikönyv struktúráját összehasonlítva a régi és új módszert. A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a termék tervezés egyik fontos kiindulási pontját, a meglévő és potenciális hibák, valamint okaik és hatásaik elemzését, kockázataik értékelési módját, a kockázatok csökkentésének lehetőségét megelőzéssel, alaposabb tervezéssel, design verifikálással, validálással a minőségköltségek csökkentése érdekében.
114.000 Ft
Időtartam: 2 nap
Group,Of,Business,People,Brainstorming,With,Sticky,Notes,On,Glass

Üzleti szimuláció – Lean 6 Sigma a gyakorlatban tréning

Napjaink egyik legnagyobb kihívása a hazai gyártó vállalatok számára, hogy a vevői elvárásoknak megfeleljenek, vagyis, egyre több egyedi terméket állítsanak elő, gyorsabban, olcsóbban és jobb minőségben. A megváltozott, egyre nehezedő gazdasági helyzetben különösen felértékelődik a változásokra való gyors reagálás, illetve rugalmasság. Az utóbbi években számos kis-, közép- és nagyvállalat ismerte fel, hogy erre a problémára a vállalati Lean transzformációban, Lean6Sigma módszer alkalmazásában lehet megtalálni a megoldást.
Szeretnénk meghívni Önt és munkatársait egy olyan egyedülálló egynapos, élményekkel teli eseményre, ahol egy valós üzleti szimuláción keresztül mutatjuk be, hogy
– hogyan tudunk leghatékonyabban gazdálkodni a rendelkezésre álló erőforrásokkal úgy, mint idő, ember, gép, anyag, pénz és
– hogyan tudjuk folyamataink hatékonyságát növelni, minőségét javítani, költségeket csökkenteni, teljes körű vevői megelégedettséget és az üzleti kiválóságot elérni.
Unalmas előadások és órákig tartó prezentációk helyett a gyakorlatias problémamegoldás alkalmazásával, valós folyamatok fejlesztésével mutatjuk be a Lean6Sigma módszertanok következetes és hatékony alkalmazását.
Nem ígérünk mást, minthogy résztvevőink azonnal kipróbálják és megtapasztalják a Lean szemlélet valódi lehetőségeit és értékeit, melyet követően a megszerzett gyakorlati tudást már akár másnap alkalmazhatják is saját munkavégzésük során, folyamataikban, vagy az élet bármely területén!
Képzésünket vállalatához kihelyezett formában, személyesen vagy online szervezzük! Ennek igényléséhez oldalunkon lejjebb görgetve kérje árajánlatunkat!
Időtartam: 1-2 nap, a megrendelő igénye szerint

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés