ATEX 137

Security,Officers,Hold,Clipboards,And,Inspect,The,Storage,Of,Dangerous

Képzés leírása

Az ATEX 137 (99/92 EK irányelv) a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelmény.

Ezen irányelv szerint a munkáltatónak kötelezettsége a robbanások megelőzése, robbanásvédelem biztosítása, a robbanási kockázatok felmérése, azon helyek, ahol robbanásveszélyes légkör fordulhat elő, megfelelő zónákba sorolása, robbanásvédelmi dokumentumok elkészítése, és folyamatos naprakésszé tétele.

 

Képzésünket vállalathoz kihelyezett formában, személyesen vagy online szervezzük! Ennek igényléséhez oldalunkon lejjebb görgetve kérje árajánlatunkat!

Tematika

Bevezetés, alapismeretek,

 • A robbanás
 • Kémiai reakció, az égés alapfeltételei
 • Éghető anyagok
 • Oxigénforrás
 • Gyújtóforrás
 • A robbanások környezeti hatásai

Jogszabályi környezet, fogalmak, jelölések

 • Az ATEX előírások átfogó bemutatása, tartalmi elemei
 • A hazai vonatkozó jogszabályok és tartalmi elemei ismertetése
  • A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet előírási
  • EU-s és magyar szabványok ismertetése
  • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásai
  • Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
  • Alkalmazási terület
  • Fogalmak
 • A jogi szabályozások alkalmazásainak gyakorlati tapasztalatai

Robbanásvédelmi dokumentáció tartalmi elemei

 • A várható veszélyek azonosítása;
 • A veszélyeztetettség és annak mértékének a meghatározása, a következő szempontok figyelembevételével:
  • Veszélyeztetettek azonosítása, munkakörönként;
  • Kockázatok minőségi és mennyiségi értékelése
  • A robbanóképes légtér kialakulásának és fennmaradásának valószínűsége, illetve annak időtartama;
  • Gyújtóforrások elemzése, robbanóképes légtérben a gyújtóhatás bekövetkezésének valószínűsége, ideértve az elektrosztatikus kisüléseket is;
  • Berendezések, az alkalmazott anyagok, eljárások és ezek lehetséges kölcsönhatása;
  • A robbanás bekövetkezése esetén a várható hatások mértéke.
  • 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerinti zónakijelölés.
 • A kockázatok csökkentésére vonatkozó javaslatok.

Kockázatelemzési módszerek szerepe, lehetőségei

 • Veszélyforrás elemzési módszerek bemutatása
 • HAZOP (Hazard and Operability Studies) elemzés
 • FMEA (hibalehetõség és -hatás elemzés) Failure Mode and Effects Analysis
 • Hibafa elemzés (fault tree)
 • Kritikusság elemzés
 • Terjedés modellezés elmélete
 • Következményelemzési módszer és a hatások értelmezése

Veszélyhelyzeti tervezés veszélyhelyzet kezelés

 • Lehetséges eseménysorok
 • Beavatkozás lehetőségei
 • Beavatkozások tapasztalatai

Írásbeli vizsga

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett cégünk által regisztrált kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre. Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Középfokú végzettség javasolt

Elsősorban munkavédelmi megbízottaknak, környezetvédelmi és munkabiztonsági felelősöknek.

 

Ezt a képzést csak kihelyezett formában szervezzük. Kérje ajánlatunkat!

Ajánlatkérés

Képzéseinket kihelyezett formában is megszervezzük, akár teljes mértékben vállalatra szabva. Amennyiben kihelyezett képzést szeretne, kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók

Elsődleges

Kérjük, először nála érdeklődjön!

pany 1024×1024
Pány Gabriella
Tréning menedzser
Autóipari és auditor képzések

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

por 1024×1024
Pór Valéria
Tréning menedzser
Élelmiszeripar, Lean, Six sigma, Autóipar

Kapcsolódó képzéseink

Tekintse meg és válasszon hamarosan induló képzéseink közül!

Beautiful,Female,Medical,Scientist,Wearing,Coverall,And,Face,Mask,Using

GMP – Helyes gyártási gyakorlat / Good Manufacturing Practice irányelvei

A képzés célul tűzte ki a gyógyszeriparban kutatással, fejlesztéssel és közvetlen termelésirányítással, termékforgalmazással foglalkozók számára nélkülözhetetlen GMP alapismeretek átadását/elsajátíttatását. A Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) betartásával elérhető, hogy a termékeket mindenkor olyan minőségi követelmények szerint gyártsák és ellenőrizzék, amelyek alkalmazása biztosítja, hogy ezek a termékek a forgalomba hozatali engedély követelményeinek eleget tegyenek és megfeleljenek arra a célra, amire szánták
202.000 Ft
Időtartam: 3 nap
Developing programming and coding technologies

Six Sigma – Orange Belt

A képzés felkészíti a résztvevőket a Six Sigma projektben való közvetlen vagy közvetett részvételre. A képzés célja a Six Sigma módszertan szerinti Orange Belt (narancssárga öves) ismeretek, problémamegoldási és veszteségcsökkentési módszerek elsajátítása. Képzésünket vállalatához kihelyezett formában, személyesen vagy online szervezzük! Ennek igényléséhez oldalunkon lejjebb görgetve kérje árajánlatunkat! Igény esetén lehetőség van angol nyelven történő oktatásra is.
Időtartam: 3 nap
koordinata merogep kezelő (14)

DOE – Design of Experiments (Kísérlettervezés)

A képzés során a résztvevők megismerik, hogyan alkalmazható a kísérlettervezés módszertana arra, hogy megtalálják a gyártási körülmények (pl.: nyomás, hőmérséklet, adalékanyag aránya, gépkezelő személye) optimális beállítását. A termelés minőségi problémáinak megoldására, a termékek minőségének javítására egyre növekvő mértékben alkalmazzák a kísérlettervezés (DOE) módszereit. A módszer lényege, hogy viszonylag kisszámú, jól tervezett kísérlettel megvizsgálják, hogy mely konstrukciós vagy technológiai paraméterek vannak hatással a minőségi jellemző értékére, illetve annak ingadozására. Így minimális költséggel elérhető, hogy a legkedvezőbb minőségű terméket gyártsuk, a lehető legkisebb minőségi ingadozással, tehát a legmegbízhatóbban.
202.000 Ft
Időtartam: 2 nap, 3 nap

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés