Figyelem, előjelentkezési akció! Most 10% kedvezmény minden 2024-ben induló képzésre. Az akció 2023.12.31-ig érvényes.

Vezető auditor képzés – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 szerint

Képzés leírása

Vezető auditorok képzése az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 -as irányítási rendszerek auditálásának lefolytatásához.

Data,Management,System,(dms),With,Business,Analytics,Concept.,Businessman,Working

ISO 9001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)

Az irányítási (minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonsági) rendszerek jelentősége, összehasonlítása, a hasonlóságok, és eltérések előzetes megbeszélése.• A kockázat elemzés jelentősége az irányítási rendszere tervezésében, javításában, illetve fejlesztésében.• Team munka keretében egy kiválasztott folyamat minőségügyi kockázatainak elemzése.

 • A folyamatszemléletű megközelítés lényege, alkalmazása a gyakorlatban.
 • Team munka egy terület folyamatorientált megközelítésére.

A szervezet és környezete

 • A szervezet és környezetének megértése
 • Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése
 • A minőségirányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása
 • A minőségirányítási rendszer és folyamatai
 • Team munka egy folyamat bemutatása a teknős módszerrel

A vezetői szerepvállalás

 • Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
 • Politika
 • Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
 • Team munka szervezet specifikus minőségpolitika alkotására

Tervezés

 • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
 • Minőségcélok és az elérésük megtervezése
 • A változtatások tervezése
 • Team munka a politika, a kockázat elemzés és a célok összekapcsolására
 • Felelősségek és hatáskörök a szervezetben

Támogatás

 • Erőforrások (Munkatársak, Infrastruktúra, A folyamatok működési környezete, Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások, Szervezeti ismeretek)
 • Felkészültség (Kompetencia)
 • Tudatosság
 • Kommunikáció
 • Dokumentált információ
 • Team munka az erőforrás menedzsmenttel kapcsolatos jellemző hibák megítélésére

A működés

 • Működéstervezés és -felügyelet
 • A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó követelmények
 • A vevővel kapcsolatos folyamatok
 • A termékre vonatkozó követelmények meghatározása, átvizsgálása
 • Kapcsolattartás a vevővel
 • Team munka a termék és folyamat tervezéssel, ajánlatkészítéssel, szerződéskötéssel, kommunikációval kapcsolatos jellemző hibák megítélésére
 • A termékekre és szolgáltatásokra tervezése és fejlesztése, bemenő és kimenő adatai, átvizsgálások, igazolások, érvényesítések, változtatások kezelése
 • A külső forrásból biztosított folyamatok, termékek és szolgáltatások felügyelete
 • A felügyelet típusa és mértéke
 • Információk a külső szolgáltatók részére
 • A termék előállítása és szolgáltatás nyújtása
 • A termék-előállítás és a szolgáltatásnyújtás szabályozása
 • Azonosítás és nyomonkövethetőség
 • A vevők vagy a külső szolgáltatók tulajdona
 • Megóvás
 • Kiszállítás utáni tevékenységek
 • Változáskezelés
 • A termékek és szolgáltatások kibocsátása
 • A nem megfelelő kimenetek felügyelete
 • Team munka a beszerzéssel, termék előállítás, vagy szolgáltatás szabályozásával, validálásával, azonosítás, és nyomonkövetéssel, vevői tulajdon kezeléssel, termékállag megőrzéssel kapcsolatos jellemző hibák megítélésére

Teljesítményértékelés

 • Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és értékelés
 • Vevőelégedettség (jelentősége, módszerei)
 • Elemzés és értékelés
 • Belső audit (jelentősége, módszerei)
 • Vezetőségi átvizsgálás (bemenetei, kimenetei)
 • Team munka a vevőelégedettség méréssel, belsőaudittal, termék és folyamat figyelemmel kiséréssel, és méréssel, nem megfelelő termék kezeléssel, folyamatos fejlesztéssel és javítással, helyesbítéssel és megelőzéssel kapcsolatos jellemző hibák megítélésére

Fejlesztés

 • Általános előírások
 • Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
 • Folyamatos fejlesztés
 • Team munka az eddig tárgyalt területek jellemző hibáinak megítélésére

ISO 14001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)

 • Környezetvédelemvagy környezetgazdálkodás? Globális környezeti kérdések rövid összefoglalása
 • ISO 14001:2015 szabvány rövid áttekintése: szabványelemek az audit szempontjából (új 10 pontos szabványfelépítés, PDCA elv alkalmazása
 • Környezeti tényezők, hatások értékelésének módszere
 • Környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek áttekintése, gyakorlati példák segítségével.- Hulladékgazdálkodás- Levegőtisztaság-védelem- Vízgazdálkodás- Veszélyes anyagok kezelése
 • KIR dokumentáció vizsgálata: mit milyen sorrendben
 • Audit a „terepen”: mit keressünk, kit kérdezzünk – mire jogosít az auditori státus?
 • Jogszabályi megfelelés és annak vizsgálata az audit keretei között: mit kell és mit szabad vizsgálni?
 • Team munka:
 • Nem-megfelelőségek értékelése gyakorlati példákon keresztül

Audit kérdéslista készítése az ISO 14001:2015 szabvány követelményei alapján

ISO 45001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)

 • A munkavédelem kialakulása és fejlődése Magyarországon.A munkavédelmi jogszabályrendszer felépítése, a MEBIR alkalmazása szempontjából fontos jogszabályok áttekintése
  • A munkavédelmi törvény alapelvei
  • A munkáltató munkavédelmi kötelezettségeinek teljesítése a MEBIR alkalmazásával
  • A munkavállaló szerepe a MEB irányítási rendszerben
  • A munkahelyek minimális munkavédelmi követelményei
  • A munkaeszközök minimális munkavédelmi követelményei

  A MEBIR szempontjából fontosabb munkavédelmi eljárások

  • A munkabalesetek kivizsgálása
  • Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek teljesítése
  • A gépek munkavédelmi megfelelőségének biztosítása
  • A karbantartási tevékenység
  • A kockázatértékelés

  Az ISO 45001:2018 szabvány – Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR)

  • A szabványok eredete
  • A MEBIR fogalma, szükségessége, kapcsolódásai
  • Az ISO 45001:2018-as szabvány felépítése
  • A MEBIR követelményei
   • A szervezet környezete
   • Vezetői szerepvállalás és munkavállalói részvétel
   • Politika
   • Tervezés
    • A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
    • MEB célok és az elérésük megtervezése
   • Támogatás
   • Működés
    • Működéstervezés és –felügyelet
    • Vészhelyzeti felkészültség és reagálás
   • Teljesítményértékelés
    • Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és teljesítményértékelés
    • Belső auditprogram
    • Vezetőségi átvizsgálás
   • Fejlesztés
    • Általános előírások
    • Esemény, nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
    • Folyamatos fejlesztés
   • A Melléklet (tájékoztató)
  • Általános munkavédelmi követelmények
  • Általános tűzvédelmi követelmények
  • Kémiai biztonság speciális követelményi
  • Az audit alapelvei, az audit menete
  • Milyen a jó auditor?

  A kockázatértékelés a MEBIR és a Munkavédelmi törvény figyelembe vételével

  • Veszélyek azonosítása
  • Veszélyeztetettek azonosítása
  • A kockázatot súlyosbító tényezők
  • A kockázatok minőségi és mennyiségi értékelése
  • A szükséges megelőző intézkedések meghatározása

Auditálási technikák (2 nap)

 • Auditori ismeretek az ISO 19011:2018 szabvány alapján
 • Auditálási alapelvek, kiegészítve a kockázat alapú megközelítéssel
 • Auditprogramok menedzselése, kockázatai
 • Az auditprogram célja, terjedelme
 • Az auditprogram bevezetése
 • Az auditprogram feljegyzései
 • Az auditprogram nyomonkövetése, áttekintése
 • Team munka az auditprogram menedzselésével összefüggésben
 • Audit tevékenység
 • A helyszíni auditot megelőző feladatok
 • Dokumentumok átvizsgálása
 • Felkészülés a helyszíni auditra
 • Audit kérdéslisták készítése
 • Team munka a kérdéslisták készítésére (minőség-, környezetirányítási, és munkabiztonsági kérdéslisták), harmonizálására
 • Audit tapasztalatok minősítési módszerei
 • Audit riportok, készítése, jóváhagyása, elosztása
 • Az audit lezárása
 • Az audit nyomonkövetése
 • Team munka az audittevékenységre vonatkozóan
 • Auditorok kompetenciája és értékelése
 • Az auditorok személyes jellemzőinek követelményei
 • Tudás, és képzettség követelmények
 • Tanulmányok, munka tapasztalat, auditori tréning, auditor gyakorlat elvárás
 • A kompetenciák fenntartása, fejlesztése
 • Auditorok értékelése
 • Team munka az auditorok kompetenciájára, értékelésére

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett cégünk által regisztrált kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre. Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Felsőfokú végzettség javasolt

Vezető auditor jelölteknek.

Időtartam

11 nap (3+3+3+2 nap)

Képzés díja

502.000 Ft 451.800 Ft

Partner ár

432.000 Ft

A feltüntetett árak NETTÓ árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A hatósági-, az engedélyezett szakmai képzések és a támogatott engedélyezett tréningek ÁFA mentesek.

Választható képzések

Válasszon egy képzést és adja meg a jelentkeztetni kívánt személyek számát!
Egyszerre csak egy képzésre lehet jelentkezést leadni.

Online formában 2024-03-11
502.000 Ft 451.800 Ft
Időtartam: 11 nap (3+3+3+2 nap)
Ütemezés: 2024.03.11-13., 18-20., 25-27., 04.08-09. napokon 9:00-17:00 óra között
főt jelentkeztetek
Budaörs 2024-03-11
502.000 Ft 451.800 Ft
Időtartam: 11 nap (3+3+3+2 nap)
Ütemezés: 2024.03.11-13., 18-20., 25-27., 04.08-09. napokon 9:00-17:00 óra között
főt jelentkeztetek
Online formában 2024-05-29
502.000 Ft 451.800 Ft
Időtartam: 11 nap (3+3+3+2 nap)
Ütemezés: 2024.05.29-31., 06.05-07., 12-14., 20-21. napokon 9:00-17:00 óra között
főt jelentkeztetek
Budaörs 2024-05-29
502.000 Ft 451.800 Ft
Időtartam: 11 nap (3+3+3+2 nap)
Ütemezés: 2024.05.29-31., 06.05-07., 12-14., 20-21. napokon 9:00-17:00 óra között
főt jelentkeztetek

Képzéseinket kihelyezett formában is megszervezzük, akár teljes mértékben vállalatra szabva. Amennyiben kihelyezett képzést szeretne, kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók

Elsődleges

Kérjük, először
nála érdeklődjön!

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

pany 1024×1024

Elsődleges

Kérjük, először
nála érdeklődjön!

Pány Gabriella
Tréning menedzser
Autóipari képzések, minőségügy
por 1024×1024

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

Pór Valéria
Tréning menedzser
Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six sigma

Hasonló képzéseink

AKCIÓ
Businessman,And,Businesswoman,In,Formal,Wear,Working,Together,To,Optimize

Integrált belső auditor képzés – ISO 14001, ISO 50001 szerint

A moduláris felépítésű program célja, olyan szakemberek képzése, akik képesek irányítási rendszerek  (környezet- és energianirányítási rendszerek) tervezésére, bevezetésére, működtetésére, auditálására, javítására, fejlesztésére külön-külön és integráltan is.
213.000 Ft 211.500 Ft
Időtartam: 5 nap (2+3 nap)
AKCIÓ
Businessman,And,Businesswoman,In,Formal,Wear,Working,Together,To,Optimize

Integrált belső auditor képzés – ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 szerint

A moduláris felépítésű program célja, olyan szakemberek képzése, akik képesek irányítási rendszerek  (környezet-, munkabiztonsági és energianirányítási rendszerek) tervezésére, bevezetésére, működtetésére, auditálására, javítására, fejlesztésére külön-külön és integráltan is.
298.000 Ft 295.200 Ft
Időtartam: 7 nap (2+5 nap)
AKCIÓ
Document,Management,System,(dms),Being,Setup,By,It,Consultant,Working

Vezető auditor képzés – ISO 9001, ISO 14001 szerint

Vezető auditorok képzése az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 -as irányítási rendszerek auditálásának lefolytatásához.
366.000 Ft 329.400 Ft
Időtartam: 8 nap (3+3+2 nap)

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés