Integrált vezető auditor képzés – ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 szerint

Képzés leírása

Vezető auditorok képzése az ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 , ISO 50001:2018-as irányítási rendszerek auditálásának lefolytatásához.

ISO 14001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)
Környezetvédelem vagy környezetgazdálkodás? Globális környezeti kérdések rövid összefoglalása
ISO 14001:2015 szabvány rövid áttekintése: szabványelemek az audit szempontjából (új 10 pontos szabványfelépítés, PDCA elv alkalmazás)
Környezeti tényezők, hatások értékelésének módszere
Környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek áttekintése, gyakorlati példák segítségével.
• Hulladékgazdálkodás
• Levegőtisztaság-védelem
• Vízgazdálkodás
• Veszélyes anyagok kezelése
KIR dokumentáció vizsgálata: mit milyen sorrendben
Audit a „terepen”: mit keressünk, kit kérdezzünk – mire jogosít az auditori státus?
Jogszabályi megfelelés és annak vizsgálata az audit keretei között: mit kell és mit szabad vizsgálni?
Team munka:
• Nem-megfelelőségek értékelése gyakorlati példákon keresztül
• Audit kérdéslista készítése az ISO 14001:2015 szabvány követelményei alapján

ISO 45001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)
A munkavédelem kialakulása és fejlődése Magyarországon.
A munkavédelmi jogszabályrendszer felépítése, a MEBIR alkalmazása szempontjából fontos jogszabályok áttekintése
• A munkavédelmi törvény alapelvei
• A munkáltató munkavédelmi kötelezettségeinek teljesítése a MEBIR alkalmazásával
• A munkavállaló szerepe a MEB irányítási rendszerben
• A munkahelyek minimális munkavédelmi követelményei
• A munkaeszközök minimális munkavédelmi követelményei
A MEBIR szempontjából fontosabb munkavédelmi eljárások
• A munkabalesetek kivizsgálása
• Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek teljesítése
• A gépek munkavédelmi megfelelőségének biztosítása
• A karbantartási tevékenység
• A kockázatértékelés
Az ISO 45001:2018 szabvány – Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR)
• A szabványok eredete
• A MEBIR fogalma, szükségessége, kapcsolódásai
• Az ISO 45001:2018-as szabvány felépítése
• A MEBIR követelményei
o A szervezet környezete
o Vezetői szerepvállalás és munkavállalói részvétel
o Politika
o Tervezés
 A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
 MEB célok és az elérésük megtervezése
o Támogatás
o Működés
 Működéstervezés és –felügyelet
 Vészhelyzeti felkészültség és reagálás
o Teljesítményértékelés
 Figyelemmel kísérés, mérés, elemzés és teljesítményértékelés
 Belső auditprogram
 Vezetőségi átvizsgálás
o Fejlesztés
 Általános előírások
 Esemény, nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
 Folyamatos fejlesztés
o A Melléklet (tájékoztató)
• Általános munkavédelmi követelmények
• Általános tűzvédelmi követelmények
• Kémiai biztonság speciális követelményi
• Az audit alapelvei, az audit menete
• Milyen a jó auditor?
A kockázatértékelés a MEBIR és a Munkavédelmi törvény figyelembe vételével
• Veszélyek azonosítása
• Veszélyeztetettek azonosítása
• A kockázatot súlyosbító tényezők
• A kockázatok minőségi és mennyiségi értékelése
• A szükséges megelőző intézkedések meghatározása

ISO 50001 irányítási rendszer vezető auditor képzéshez (3 nap)
Az ISO 50001:2018 szabvány szerinti Energiagazdálkodási irányítási rendszer ismerete:
Az ISO 50001 célja és a szabvány vállalati alkalmazásának előnyei
Az IO 50001 szerkezete, alkalmazási területe és célja, PDCA elv alkalmazása.
A legfontosabb fogalmak és megközelítések
A szabvány szerinti követelmények:
A szervezet környezete
o A szervezet és környezetének megértése
o Az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak megértése
o Az energiagazdálkodási irányítási rendszer alkalmazási területének meghatározása
o Energiagazdálkodási irányítási rendszer
Vezetői szerepvállalás
o Vezetői szerepvállalás és elkötelezettség
o Energiagazdálkodási politika
o Szervezeti szerepek, felelősségek és hatáskörök
Tervezés
o Kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek
o Célok, energiagazdálkodási előirányzatok és az elérésük megtervezése
o Energiagazdálkodási átvizsgálás
o Energiagazdálkodási teljesítménymutatók
o Energiagazdálkodási alapállapot
o Energiagazdálkodási adatgyűjtési terv
Támogatás
o Erőforrások
o Felkészültség (kompetencia)
o Tudatosság
o Kommunikáció
o Dokumentált információ
o Általános előírások
o Létrehozás és frissítés
o A dokumentált információk felügyelete
Működés
o Működéstervezés és –felügyelet
o Tervezés
o Beszerzés
Teljesítményértékelés
o Az energiagazdálkodási teljesítmény és az EgIR figyelemmel kísérése, mérése, elemzése és értékelése
o Általános előírások
o A jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfelelés értékelése
o Belső audit
o Vezetőségi átvizsgálás
Fejlesztés
o Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
o Folyamatos fejlesztés

Feladatmegoldások a szabványismeret elmélyítésére
Kapcsolódási pontok az integrált irányítási rendszerekben

Auditálási technikák (2 nap)
• Auditori ismeretek az ISO 19011:2018 szabvány alapján
• Auditálási alapelvek, kiegészítve a kockázat alapú megközelítéssel
• Auditprogramok menedzselése, kockázatai
• Az auditprogram célja, terjedelme
• Az auditprogram bevezetése
• Az auditprogram feljegyzései
• Az auditprogram nyomonkövetése, áttekintése
• Team munka az auditprogram menedzselésével összefüggésben

• Audit tevékenység
• A helyszíni auditot megelőző feladatok
• Dokumentumok átvizsgálása
• Felkészülés a helyszíni auditra
• Audit kérdéslisták készítése
• Team munka a kérdéslisták készítésére (minőség-, környezetirányítási, és munkabiztonsági kérdéslisták), harmonizálására
• Audit tapasztalatok minősítési módszerei
• Audit riportok, készítése, jóváhagyása, elosztása
• Az audit lezárása
• Az audit nyomonkövetése
• Team munka az audittevékenységre vonatkozóan

• Auditorok kompetenciája és értékelése
• Az auditorok személyes jellemzőinek követelményei
• Tudás, és képzettség követelmények
• Tanulmányok, munka tapasztalat, auditori tréning, auditor gyakorlat elvárás
• A kompetenciák fenntartása, fejlesztése
• Auditorok értékelése
• Team munka az auditorok kompetenciájára, értékelésére

Írásbeli vizsga

Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka, csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.

A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett cégünk által regisztrált kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre. Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.

Felsőfokú végzettség javasolt

Vezető auditor jelölteknek.

Időtartam

11 nap (3+3+3+2 nap)

Képzés díja

456.000 Ft

Partner ár

393.000 Ft

A feltüntetett árak NETTÓ árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. A hatósági-, az engedélyezett szakmai képzések és a támogatott engedélyezett tréningek ÁFA mentesek.

Választható képzések

Válasszon egy képzést és adja meg a jelentkeztetni kívánt személyek számát!
Egyszerre csak egy képzésre lehet jelentkezést leadni.

Integrált vezető auditor képzés - ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 szerint
456.000 Ft
Kezdés: 2023-11-15
Helyszín: Online formában
Időtartam: 11 nap (3+3+5 nap)
Ütemezés: 2023.11.15-17., 22-24., 27-12.01. napokon 9:00-17:00 óra között
Integrált vezető auditor képzés - ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 szerint
456.000 Ft
Kezdés: 2023-11-15
Helyszín: Budaörs
Időtartam: 11 nap (3+3+5 nap)
Ütemezés: 2023.11.15-17., 22-24., 27-12.01. napokon 9:00-17:00 óra között

Képzéseinket kihelyezett formában is megszervezzük, akár teljes mértékben vállalatra szabva. Amennyiben kihelyezett képzést szeretne, kérjen ajánlatot!

Kapcsolattartók

Elsődleges

Kérjük, először
nála érdeklődjön!

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

Elsődleges

Kérjük, először
nála érdeklődjön!

Pány Gabriella
Tréning menedzser
Autóipari képzések, minőségügy

Másodlagos

Amennyiben az elsődleges kapcsolattartót nem éri el.

Pór Valéria
Tréning menedzser
Lean, készségfejlesztés, e-learning, Six sigma

Hasonló képzéseink

Integrált belső auditor képzés – ISO 45001, ISO 50001 szerint

A moduláris felépítésű program célja, olyan szakemberek képzése, akik képesek irányítási rendszerek  ( munkabiztonsági és energianirányítási rendszerek) tervezésére, bevezetésére, működtetésére, auditálására, javítására, fejlesztésére külön-külön és integráltan is.
213.000 Ft
Időtartam: 5 nap

ISO/IEC 27001 + TISAX vezető auditor képzés

Képzésünk során már az új szabvány szerint (ISO/IEC 27001:2022) oktatjuk a vezető auditorokat az ISO/IEC 27001-es információbiztonság irányítási rendszer auditálásának lefolytatásához. Irányításuk mellett történik a nagyobb szervezetek információbiztonsági auditja. A képzés során a leendő vezető auditorok nemcsak információ-biztonsági, hanem vezetői ismereteket is szereznek (kommunikáció, empátia, kontaktus-teremtés, tárgyalástechnika). A képzés kiegészül egy nap TISAX (Trusted Information Security Assessment EXchange) szabványismertetéssel, amelyet kifejezetten a bizalom megteremtésére fejlesztettek ki az autóiparban. A TISAX sajátos értékelőrendszeren alapul, amelyet a Német Autóipari Szövetség(VDA) az ENX Szövetséggel közösen dolgozott ki. A kérdőív az ISO 27001 szabványon alapul, így a TISAX különösen az autóipari beszállítókat célozza meg. A képzés elméleti ismereteket nyújt a TISAX regisztráció, önértékelés és audit követelményrendszeréről. A cél, hogy a képzés során résztvevőink megismerjék és munkájuk során hatékonyan használni tudják a TISAX előírásait és ezen megszerzett tudás segítségével folyamatosan megtudjanak felelni a vevői követelményeknek.
230.000 Ft
Időtartam: 6 nap

Integrált belső auditor képzés – ISO 14001, ISO 50001 szerint

A moduláris felépítésű program célja, olyan szakemberek képzése, akik képesek irányítási rendszerek  (környezet- és energianirányítási rendszerek) tervezésére, bevezetésére, működtetésére, auditálására, javítására, fejlesztésére külön-külön és integráltan is.
213.000 Ft
Időtartam: 5 nap (2+3 nap)

Egyedi ajánlatkérés

Ajánlatkérés